ZorgMediatheek

Documentatie, informatie, communicatie en kennis van organisaties in Nederland

Alcoholverslaving

Niet voor iedereen gaan er alarmbellen rinkelen als er sprake is van een alcoholverslaving. Het drinken van alcohol is een vanzelfsprekend gebruik tijdens sociale gelegenheden, waardoor we niet snel erkennen dat er sprake is van een verslaving. Wanneer iemand afhankelijk is van de alcohol en niet zonder een glas of meerdere glazen kan functioneren, dan wordt de kans op een alcoholverslaving aannemelijker. Zeker als iemands gedrag verstoord wordt en ook het dagelijkse functioneren. Denk hierbij aan het contact met dierbaren en het behouden van een baan. Wanneer dit het geval is, kan Solutions bijdragen aan de genezing van alcoholverslaving, ook wel alcoholisme genoemd. Bij Solutions worden meerdere verslavingsvormen aangepakt aan de hand van het 12 Stappen Minnesota Model. Dit is een behandelingsvorm dat is ontwikkeld voor de Alcoholics Anonymous in Amerika en nu erg succesvol is gebleken voor andere verslavingen. In eerste instantie is het dus opgezet voor mensen die verslaafd zijn aan alcohol en daarom een zeer goede behandeling om het leven weer onder controle te krijgen zonder de alcohol.

Herkennen en aanpakken van alcoholverslaving

Een andere term dat gepaard gaat met alcoholverslaving is binge drinking. Bij alcoholisme zien we al gauw mensen voor ons die dagelijks meerdere glazen alcohol naar binnen werken. Dit kan ook anders. Ook als mensen in een keer heel veel alcohol drinken en hierbij geen controle bij hebben is er sprake van een alcoholverslaving. Deze vorm van alcohol drinken wordt ook wel binge drinking genoemd. Tegenwoordig wordt de term comazuipen ook veel gebruikt en vaak in verband met jongeren. De frequentie van deze vorm van alcohol drinken is niet regelmatig, maar er zitten wel risico’s aan vast: Dit zijn over het algemeen risico’s die ook op korte termijn kunnen plaatsvinden. Wanneer het bovenstaande uitblijft, kunnen er op lange termijn ernstige gevolgen plaatsvinden bij een alcoholverslaving: Op de website solutions-center.nl staan de gevolgen nog uitgebreider beschreven. Duidelijk is dat overmatig gebruik van alcohol ernstige gevolgen heeft. Om dit voor te zijn is het handig te weten op welke symptomen te letten wanneer u alcoholverslaving vermoedt bij u of bij een dierbare: Voor de dierbare of voor de verslaafde is het vaak moeilijk de verslaving aan alcohol te erkennen. De informatie op de website kan hierbij helpen.

Een weg naar genezing

Het Solutions Center biedt mensen de kans om van de alcoholverslaving af te komen. Met een multidisciplinair team volgen zij aan de hand van het 12 Stappen Minnesota Plan om alcoholverslaafden te helpen. De cliënt staat er niet alleen voor en is onder begeleiding van een coach en/of psychiater gedurende het proces. Het is hoe dan ook een intensieve behandeling waar veel tijd en energie in gaat zitten. Dat geldt voor zowel de cliënt als voor de dierbaren erom heen. De informatie op de website solutions-center.nl geeft een aardig beeld van de werkwijze van de kliniek. Hier is het ook mogelijk een verslavingstest te doen. Om veel redenen kan dit een uitkomst zijn. Om het eerste inzicht te geven in de alcoholverslaving en de noodzaak het huidige gedrag te veranderen.