ZorgMediatheek

Documentatie, informatie, communicatie en kennis van organisaties in Nederland

Blessure preventie op het werk

Step - Blessure preventieEr zijn verschillende branches of beroepen waarbij er veel fysiek werk verricht wordt. Men moet bijvoorbeeld zware dingen tillen of veel in dezelfde houding werken. Wordt er in het bedrijf geen gebruik gemaakt van blessure preventie, dan is het risico groot dat werknemers last krijgen van fysieke klachten en hun werk niet meer kunnen doen. Soms zijn de klachten van tijdelijke aard en zijn rust en medicijnen voldoende om het probleem op te lossen. In andere gevallen is de schade permanent en kan iemand zijn of haar beroep niet meer uitoefenen. Hoe het ook zij, voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen en is het dan ook zeker aan te raden om gebruik te maken van blessure preventie. Dit is in de eerste plaats natuurlijk belangrijk voor het personeel. Fysiek ongemak zorgt er immers vaak niet alleen voor dat iemand zijn werk niet meer uit kan voeren, het kan ook veel effect hebben op de rest van iemands leven. Zo kan het bijvoorbeeld een tijdlang onmogelijk zijn om te sporten of men moet zich laten omscholen, omdat de arbeid die gedaan werd nooit meer verricht kan worden. Voor werknemers is blessure preventie dus om verschillende redenen van groot belang. Maar ook voor een bedrijf zelf is dit natuurlijk belangrijk. Als onderneming wilt u natuurlijk uw personeel graag gezond houden, zodat zij hun werkzaamheden uit kunnen blijven voeren. Doet u niet aan blessure preventie, dan kan het gebeuren dat u voor kortere of langere tijd niet kunt beschikken over een werknemer. U moet vervolgens natuurlijk iemand extra inhuren, om ervoor te zorgen dat er geen werk blijft liggen en tegelijkertijd moet u het geblesseerde personeelslid gewoon door blijven betalen. Financieel gezien is dit natuurlijk niet fijn. Daarom is het ook zaak om met blessure preventie aan de slag te gaan, als dit van toepassing is voor uw bedrijf.

Blessure preventie, hoe werkt dat?

Hoe gaat blessure preventie nu precies in het werk? Ten eerste moet er natuurlijk vastgesteld worden hoe zwaar de belasting is en welke lichaamsdelen het meest belast worden en daardoor ook de meeste kans op blessures hebben. Met een BodyGuard, een speciaal hiervoor ontwikkeld hulpmiddel, kan dit gemeten worden. Dit hulpmiddel wordt gevormd door een kastje dat verbinding heeft met een computer en een sensordraad, die de belasting van bijvoorbeeld de nek en de rug weergeeft. Iedere buiging van rug of nek wordt aan doorgegeven aan de computer, die deze gegevens vervolgens verwerkt. Blessure preventie begint dus met het onderzoeken van de mate van belasting waaraan het lichaam blootgesteld wordt. Doordat de computer precies weergeeft wanneer er verkeerde bewegingen gemaakt worden, kan er als volgende stap in de blessure preventie door een instructeur aangegeven worden waar het fout gaat en hoe dit nu het best gecorrigeerd kan worden. Immers, pas als u weet waar het probleem zit, kunt u hier mee aan het werk gaan. Het fijne van de BodyGuard is dat deze heel nauwkeurige metingen kan doen en dat is voor een goede blessure preventie natuurlijk van belang. Zo meet het systeem eerst de stand van het lichaam als er niet gewerkt wordt, zo wordt een zogenaamde nullijn vastgesteld. Vervolgens wordt er gekeken wat de maximale buiging is, door de betreffende persoon maximaal te laten bukken. De bewegingen die vervolgens tijdens het werk gemaakt worden, worden afgezet tegen de nullijn en de maximum lijn. Op die manier kan iedere beweging goed beoordeeld worden. Belangrijk hierbij is de zogenaamde alarmlijn, die overschreden wordt bij een belasting van meer dan 70%. Gaat iemand tijdens zijn werk veel over deze alarmlijn heen, dan kunnen er problemen ontstaan en is blessure preventie dus noodzakelijk.

De STEP aanpak

Als u binnen uw bedrijf aan de slag wilt gaan met blessure preventie, dan bent u bij STEP aan het juiste adres. Zij zijn hier al jaren mee bezig en met hulp van hun ervaringen is dan ook de BodyGuard ontwikkeld. Zij weten daarom als geen ander hoe dit hulpmiddel het best ingezet kan worden om blessures te voorkomen. Vraagt u hen voor blessure preventie binnen uw bedrijf, dan zullen er vier verschillende stappen ondernomen moeten worden, namelijk

  • onderzoek
  • preventief trainen
  • preventie binnen het bedrijf
  • training van individuele medewerkers

Zoals hierboven al aangegeven werd, begint verandering altijd met onderzoeken van waar de knelpunten zitten. Dit is ook het geval bij de methode van STEP, hun eerste stap in de blessure preventie bestaat dan ook uit onderzoek doen bij u binnen het bedrijf. Er wordt een audit veilig lichaamsgebruik gemaakt en met behulp van de BodyGuard worden de knelpunten tijdens de werkzaamheden in kaart gebracht. Zo ontstaat er een goed beeld van waar behoefte aan is. Vervolgens vindt er een preventieve training plaats. Hier kan al het personeel aan meedoen en zij worden daarin getraind hoe zij het best op een veilige manier hun lichaam kunnen gebruiken tijdens het werk. Dit is een erg belangrijke stap binnen de blessure preventie, als iedereen zich aan de lessen uit de training houdt, zal het ziekteverzuim enorm afnemen. Als derde stap worden er knelpunten binnen het bedrijf opgelost die waarschijnlijk voor blessures gaan zorgen. Hierbij spelen leidinggevenden een grote rol. Tot slot de training van individuele medewerkers, daarbij gaat het vaak om personen die al te maken hebben gehad met uitval. Om nieuwe uitval te voorkomen, wordt tijdens deze stap van de blessure preventie het individu gevolgd en getraind in beter bewegen.