ZorgMediatheek

Documentatie, informatie, communicatie en kennis van organisaties in Nederland

Letselschade

Juristenkantoor - LetselschadeHebt u letselschade opgelopen, dan is de hulp van een jurist onontbeerlijk. U wilt de veroorzaker hiervan immers aansprakelijk stellen, u wilt een aanklacht indienen en tijdens dit hele proces hebt u juridische bijstand nodig. Zelf dit alles regelen is niet te doen, u hebt hierbij echt de hulp van een advocaat nodig. Maar wat is letselschade nu eigenlijk precies? Kort gezegd is het de schade die iemand oploopt door geestelijk of lichamelijk letsel en de beperkingen daarvan. Dit klinkt natuurlijk nog wat vaag en onduidelijk, daarom een aantal voorbeelden van situaties waarbij er sprake kan zijn van letselschade, waarbij dit opgelopen kan worden. Een van de voorbeelden is een verkeersongeval, waar u lichamelijke of geestelijke lichamelijke klachten aan overhoudt. U moet na het ongeval bijvoorbeeld geopereerd worden en revalideren of u kunt door het ongeluk uw werk niet meer doen. Maar dat is natuurlijk niet de enige manier waarop dit kan ontstaan. Er kan ook sprake zijn van letselschade door bijvoorbeeld het gebruik van een gebrekkig product. U hebt in de winkel iets gekocht en uiteindelijk bleek dit niet veilig te zijn en loopt u er verwondingen door op. In dat geval kunt u de fabrikanten aanklagen voor het letsel dat u opgelopen hebt door het gebruik van zijn artikel. Een aantal andere voorbeelden is bijvoorbeeld het aangevallen worden door een dier van een ander, een ongeluk op de werkvloer, of een ongeval in een spel- of sportsituatie. Er zijn dus veel verschillende situaties waarin dit probleem kan ontstaan en waarin u een beroep kunt doen op een advocaat die hierin gespecialiseerd is. Als u op de een of andere manier door een ongeluk of door toedoen van iemand anders lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, kan er spraken zijn van letselschade en kan een juridisch proces de moeite van het overwegen waard zijn.

Het verhalen van letselschade

Loopt u letselschade op, dan wilt u de kosten of de vermindering van uw inkomsten daardoor natuurlijk graag op de veroorzaker er van verhalen. Voordat een advocaat hiermee aan de slag zal gaan, zal er altijd eerst gekeken moeten worden naar het feit of de tegenpartij daadwerkelijk juridisch aansprakelijk is. Door dit van te voren goed uit te laten zoeken, voorkomt u dat er onnodig tijd en geld gestoken wordt in een proces dat geen kans van slagen heeft. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat voor kosten u op kunt voeren in het geval van letselschade. U kunt dan denken aan de volgende zaken:

  • medische kosten
  • re-integratiekosten
  • reiskosten, bijvoorbeeld voor vervoer naar het ziekenhuis
  • verlies van inkomsten
  • kosten voor extra huishoudelijke hulp
  • uitgaven voor rechtsbijstand

Dit zijn allemaal voorbeelden van materiële schade die u kunt lijden. Maar u kunt natuurlijk ook immateriële letselschade hebben, in de vorm van geestelijk letsel. U kunt dan denken aan alle schade die u lijdt door verdriet, pijn of verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Deze vorm van letselschade staat bij de meeste mensen beter bekend als smartengeld. Of u hier recht op hebt en op hoeveel vergoeding u dan recht hebt, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Hierbij speelt onder meer mee wat uw leeftijd en geslacht is, hoe ernstig het letsel is en hoeveel impact het op uw leven heeft. Per situatie zal dus bekeken moeten worden voor wat voor bedrag u een claim in zou kunnen dienen. Vast staat in ieder geval dat u niet alleen last kunt hebben van materiële letselschade, maar ook van immateriële.

Brokking & Jessurun

Hebt u te maken gehad met een ongeluk en denkt u dat er in uw situatie sprake is van letselschade? Dan hebt u natuurlijk een goede jurist nodig om u te helpen bij het afwikkelen van de zaken. Bij Brokking & Jessurun kunt u vrijblijvend en gratis uw situatie voorleggen, waarna zij u binnen 24 uur vertellen of zij u kunnen helpen met het verhalen van de kosten op de veroorzaker van het letsel. Als zij u kunnen helpen, dan is deze hulp bovendien gratis. Het is namelijk zo dat u recht hebt op kosteloze rechtsbijstand als de tegenpartij schuld had aan het ongeval waardoor u de letselschade hebt opgelopen. De juristen van dit kantoor beschikken over veel kennis en ervaring en dat geldt ook voor hun experts op dit gebied. Zij zijn zeer goed in staat om de geleden letselschade te berekenen en kunnen als geen ander uw belangen behartigen. Bij het begin van het proces zullen zij meteen een voorschot indienen voor uw vergoeding, zodat u meteen over wat geld kunt beschikken. Het fijne is dat zij het gehele traject voor u af kunnen handelen, van het bereken van de geleden letselschade, de aansprakelijkstelling van de tegenpartij tot het claimen van de schadevergoeding. U bent bij hen dus zeker in goede handen. Bovendien bent u bij hen niet slechts een zoveelste klant, zij hebben een persoonlijke aanpak en u zult zich bij hen absoluut geen nummertje voelen. Het fijne is ook dat zij landelijk werken, waardoor u altijd een beroep op hen kunt doen, waar u ook woont. Zij bezoeken u bovendien thuis, zodat u uw verhaal kunt doen in een omgeving waar u zich op uw gemak voelt. Dat is natuurlijk wel zo prettig. Als u slachtoffer bent van een ongeluk en u denkt dat u recht hebt op een compensatie vanwege letselschade, dan kan Brokking & Jessurun u zeker van dienst zijn.